Privacy Policy

Privacy Policy

Hierbij de Privacy voorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan FlavouRRs. Daarnaast zijn er ook nog de Algemene Voorwaarden voor Klanten van FlavouRRs.

FlavouRRs
Noordzandstraat 64
8000 Brugge
België
Ondernemingsnummer BE0690810838

1. Privacy voorwaarden

Het is voor FlavouRRs uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over de bescherming van die gegevens. Het verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op alle online diensten die door FlavouRRs, Noordzandstraat 64, 8000 Brugge, (hierna “FlavouRRs”, “wij/ons”) aan u (hierna: “u”, “de gebruiker”, “uw”) verstrekt worden, inclusief de website www.flavourrs.be, zijn online diensten, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC- of andere chatkanalen. Door de FlavouRRs webshop te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u dit Privacybeleid en stemt u automatisch in met de verwerking van uw persoonlijke informatie volgens dit privacybeleid. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits goedkeuring van de ouders.

De persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt verwerkt in een databank beheerd door FlavouRRs. Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan: informatie die alleen op u te herleiden is (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid ervan.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of wanneer u een online bestelling plaatst, wordt informatie verzameld die persoonlijke informatie kan bevatten. Deze informatie wordt actief verzameld door u bepaalde vragen te stellen en u de gelegenheid te geven rechtstreeks met ons te communiceren. Het verstrekken van bepaalde gegevens kan ook een voorwaarde zijn om te genieten van bepaalde voordelen of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten.

Om u een aantrekkelijke beleving van onze website te kunnen bieden, willen wij deze voor u zo individueel mogelijk inrichten en voortdurend verbeteren. Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt.

Een IP-adres is een uniek en identificerend nummer dat toegewezen wordt aan elke computer die gebruik maakt van internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonlijke informatie bevat omdat het doorgaans wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met internet en niet gebonden is aan de computer van een bepaalde gebruiker. Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren. Uw IP-adres wordt in bepaalde gevallen gelogd door de server om veiligheidsredenen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. Het bevat door uzelf opgegeven informatie (zoals uw voorkeuren of e-mailadres) die in principe alleen gelezen kan worden door de site die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies (“session cookies”), die worden gewist zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet, als permanente cookies (“persistent cookies”) die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen tenzij u deze uitwist. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om globale statistische informatie te verzamelen. Persistent cookies worden gebruikt voor o.a. het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden of formulieren), het achterhalen welke onderdelen van de website de gebruiker het meest waardevol vindt en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren. Voor meer informatie m.b.t. cookies verwijzen wij naar: www.allaboutcookies.org.

U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst of dat cookies worden geweigerd. Het weigeren van cookies kan technisch tot een beperking van de functionaliteit leiden. De inhoud van uw elektronisch winkelmandje wordt in een cookie opgeslagen, zodat winkelen in de FlavouRRs Webshop zonder cookies uit technische overwegingen niet mogelijk is.

Wij gebruiken navigatiegegevens (log files, server logs, clickstream-data) voor systeembeheer, voor marktonderzoek, om de inhoud van de site te verbeteren en om informatie aan u te verstrekken.

In onze online diensten kunnen social plug-ins van sociaalnetwerksites zoals Facebook en Twitter verwerkt zijn (bijvoorbeeld de Facebook-“Vind ik leuk”- of de Twitter-“Tweet This”-functie). Wanneer u tijdens uw gebruik van onze online diensten een pagina opent met deze social plugins, wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met de servers van deze sociaalnetwerksites. Informatie over uw gebruik van onze online diensten (bijv. uw bezoek aan onze FlavouRRs webshop) kan aan deze sociaalnetwerksite worden doorgegeven en uw gebruikersaccount kan worden gekoppeld. Ook indien u geen lid bent van deze sociaalnetwerksites is het mogelijk dat uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt.

Uitsluitend de sociaalnetwerksites bepalen welke gegevens via de social plug-ins doorgegeven en opgeslagen worden, hoe deze gebruikt worden en hoelang deze gegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie omtrent de gegevensbescherming van de sociaalnetwerksites verwijzen wij naar de websites van deze sociale media.

Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze gebruikt, verlaat u onze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites. Voor deze gelinkte websites van derden gelden andere regelingen inzake gegevensbescherming en aansprakelijkheid. Wanneer u een website bezoekt, dient u het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Door het gebruik van onze online diensten geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de inhoud van onze online diensten te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen, (op uw verzoek) informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, voor het verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden waarop een beroep wordt gedaan voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bijv. technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen) op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Uw persoonlijke informatie zal niet doorgegeven worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces.

Daarnaast kunnen wij op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze online diensten wordt verzameld.

Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw toestemming gebruikt worden. Om bijzonder gevoelige gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden bieden wij u de mogelijkheid om deze gegevens gecodeerd over te dragen via SSL versleuteling (Secure Sockets Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgereikt door een van de mondiale marktleiders, Let’s Encrypt.

Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Stripe, een veel gebruikte PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Onze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten.

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen via het onderdeel Mijn account op de website. De persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd. Wij raden u aan dit Privacybeleid op regelmatige tijdstippen te raadplegen. Bij wijziging van dit privacybeleid wordt de herziene versie daarvan op deze website geplaatst.

Deze website maakt gecombineerd gebruik van Google AdWords, Google Analytics en het Google Display Netwerk om na uw bezoek aan onze website advertenties te kunnen tonen op andere websites. Deze praktijk staat bekend als remarketing en is een hulpmiddel dat Google biedt aan bedrijven.

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag, zoals deze van Google, kunt u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb/). Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

In Google Analytics is de Data Processing Amendment geaccepteerd om zo een zo sterk mogelijke privacy voor mijn bezoekers te verzorgen. (https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en&utm_id=ad&authuser=1)

Meer informatie over remarketing vindt u op http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=2611268&topic=2611283&ctx=topic.

2. Eigendom

Eigendom:
Deze website is eigendom van FlavouRRs.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende algemene voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

3. Verzoek richten aan FlavouRRs

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op het vestigingsadres:

tav. FlavouRRs
Noordzandstraat 64
8000 Brugge
België
Ondernemingsnummer BE0690810838

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 7 december 2019.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@flavourrs.be